Politica de privacidad

FONTMARTI en compliment de l'establert en l'EL 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la seva normativa de desenvolupament, li informa que les dades personals facilitades, seran emmagatzemats en un fitxer de dades de caràcter personal, que en cap cas seran cedits o comunicats a terceres empreses.

L'emmagatzematge de les seves dades personals es realitza amb la finalitat exclusiva de mantenir-li informat sobre la promoció en la qual es troba interessat, així com el seguiment comercial i la finalitat estadística.

FONTMARTI, té implantades totes les mesures de seguretat exigides pel RD. 994/99, a fi de garantir la confidencialitat absoluta en l'emmagatzematge i tractament de les dades personals, així com evitar accessos per part de tercers no autoritzats.

L'usuari podrà exercir, en qualsevol moment i de manera gratuïta, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals mitjançant comunicació escrita a:

Lluís Font Soler

40315303Y 

Del Ter 25 

17165

 La Cellera de TerE-mail: info@fontmarti.com